Automatizált teszteszközök használata a szoftverfejlesztésben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szoftverfejlesztési életciklus alatt sokféle automatizált technológia használható, melyek segíthetik, egyszerűsíthetik a tesztelők, és akár fejlesztők munkáját is. A dolgozatom célja az ilyen eszközök használatának bemutatása és megismertetése a kész rendszeren, és azon belül példaeseteken keresztül. A webalkalmazások fejlesztésében manapság használt leggyakoribb teszteszköz a Selenium, ami egy felhasználó viselkedését imitálja, így ellenőrizheti a rendszer működését. Természetesen egyedüli eszközként közel sem olyan hatásos, így a terv több rendszer összekapcsolása a Selenium köré építve, amelyekkel kiegészítve egy, a gyakorlatban is használható technológiát kapunk.

A dolgozatom három főbb gondolatmenetet visz végig, aminek első része a szoftvertesztelés alapjaival foglalkozik. Itt bemutatom a tesztelésben használt alapfogalmakat és a különféle tesztelési formákat, illetve kitérek a tesztelés 7 alapelvére is. A továbbiakban az elterjedt szoftverfejlesztési életciklusokat ismertetem, és a tesztelés szerepét a felvázolt modellekben. A fejezet hátralévő részében a szakdolgozat során felhasznált technológiákat szemléltetem, melyek főként a Selenium (néhány kiegészítéssel), a TestNG, a TestLink és a Jenkins.

A következő szakasz a tervezési fázis, ahol a rendszer elméleti felépítését mutatom be előző résznél kicsit gyakorlatiasabban, de még mindig csak elméleti síkon. A fejezetet a rendszer vázlatai alkotják és azok leírásai. A hangsúlyt a struktúra felépítésére helyeztem és a komponensek közötti kommunikációra.

A dolgozat utolsó nagy szegmense az architektúra megvalósítása. Itt már csak gyakorlati elemekről esik szó, a tényleges rendszer felépítéséről, összekapcsolásáról és kipróbálásáról. Áttekintem az összeállításhoz szükséges konfigurációkat, majd a tesztesetek szerkezetét és végül a futtatások eredményeit.

A fennmaradó részben a kész rendszert értékelem, összefoglalom a tervezéssel és létrehozással kapcsolatos tapasztalataimat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.