Autonóm információközlő rendszer fejlesztése reklámozási célokra

OData támogatás
Konzulens:
Kertész Zsolt László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban egy üzleti tevékenység sikerének mértéke a megtermelt profit mennyisége, ezért létkérdés, hogy minden lehetséges módon növeljük ezt. Ennek legkézenfekvőbb módja az eladások számának növelése, avagy a piacszerzés. Erre egy egész iparág épül, amit reklámiparnak hívunk.

A reklámok folyamatosan ingerekkel bombáznak minket, így érzékszerveink telítetté válnak, s ahelyett, hogy mindegyiknek megállnánk, s gondosan elolvasnánk, általában csak környezeti zajnak tekintjük őket – azok értelmüket vesztik, rezisztenssé váltunk velük szemben. Ebben a környezetben bármilyen technikai támogatás profitot, piaci sikert jelent.

Diplomatervem célja ennek megfelelően, hogy egy intuitív ötlet alapján, egy a gyakorlatban is jól használható autonóm működésre képes eszközt fejlesszek ki, mely képes ezen a mesterségesen generált zajon átjutva üzeneteket hatékonyan eljuttatni a fogyasztókhoz. Ehhez először elemeztem a lehetséges információátviteli módokat, majd kiválasztottam a legkevésbé terhelt érzékszervet, melynek működését elemezve képet kaptam az onnét érkező információk emberi agy által végzett feldolgozásának folyamatáról. Ezután definiáltam a szükséges eljárásokat és fizikai paramétereket, melyek alapján meghatároztam az eszközzel szemben támasztott követelményeket, valamint a továbbfejlesztés lehetséges irányait.

Ezután megterveztem az eszköz részegységeit, majd implementáltam a minimálisan szükséges hardverkomponenseket. Megterveztem továbbá néhány részegységet a továbbfejlesztés lehetséges irányaihoz, ahol a hardveres kompatibilitás biztosítása ezt szükségessé tette.

Végül megterveztem az eszközön futó minimálisan szükséges szoftvert, kiválasztottam a készen felhasznált modulokat, s meghatároztam azok felhasználásának módját. Ezután, a megfogalmazódott elképzelés alapján, a szoftver blokkjait implementáltam a tesztelés során szükséges mértékben.

Ezzel realizálódott az üzeneteket célba juttató eszköz, melynek funkcionalitását komponensenként teszteltem. Bizonyos hibákat kijavítottam, bizonyos, a mérések alapján később várhatóan felbukkanó hibalehetőségeket pedig dokumentáltam, az ellenük szükséges intézkedésekkel együtt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.