Autós fekete doboz tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozatom egy gépjárművekben alkalmazható fedélzeti adatgyűjtő egység koncepciójának bizonyos aspektusait vizsgálja, kiemelten kezelve néhány alapvető funkciójának megvalósíthatóságát és költségérzékeny komponenseinek méretezési kérdéseit, de nem célja egy minden szempontból kész, piacképes termék tervezése.

Az autós fekete doboz adatgyűjtő komponense két fő részre bontható, az autó mozgását regisztráló és az adatbuszok forgalmát monitorozó egységre.

Az adatbuszok üzeneteinek tartalma személygépjárművek esetében titkos, így az ezzel kapcsolatos feladat adatfogadásra és adatmentésre szűkül. Dolgozatom ezért a másik fő komponens, az inerciális mérőegység témakörével foglalkozik részletesen.

A mérőegység feladata egy néhány másodperces időtartam alatt leírt pálya rögzítése, abból a célból, hogy a mért adatokból megállapítható legyen, történt-e a baleset elkerülését célzó vezetői beavatkozás (pl. kormánymozdulat vagy vészfékezés) valamint, hogy információt nyerjünk a jármű irányíthatóságára a balesetet megelőző néhány másodpercben (pl. a jármű forgásban volt vagy felborult).

A szakdolgozat elkészítése során tehát az én feladatom az volt, hogy kiderítsem, lehetséges-e egy költséghatékony, GPS nélküli inerciális mérőegységet tartalmazó adatgyűjtő létrehozása, mely a fent említett célkitűzéseknek eleget tesz.

Dolgozatom részben összesítő elemzést ad az inerciális mérőegységek működésével kapcsolatos fizikai és matematikai módszerekről, valamint a gyakorlatban is alkalmazott metódusok egy részéről, részben pedig tartalmazza mindazon tapasztalatokat, melyeket e metódusok implementálása közben szereztem. Mindemellett megemlíti néhány, az inerciális mérőegység hardverkomponenseinek méretezésével kapcsolatos gondolatomat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.