Az API-Core keretrendszer fejlesztése és bővítése a mikroszolgáltatás architektúra támogatása érdekében

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Simon Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az API Core alapgondolata, hogy relációs lekérdező nyelvként tekint a REST API-k építésekor használt konvencióknak megfelelő URL-ekre. Ez lehetővé teszi, hogy csupán a relációs modell megadásával korlátlan mélységű kapcsolatokat támogató REST API-t készítsünk szinte bármilyen adathoz. Míg a csatornafüggetlenség lehetőséget biztosít a HTTP-n kívül más, például socket, vagy GraphQL alapú kommunikációs csatorna használatára is. A dolgozat ismerteti az API Core keretrendszerhez inspirációként szolgáló más API keretrendszereket, azok előnyeit és hátrányait, bemutatja a keretrendszer felépítését és mélységében tárgyalja a lekérdezés feldolgozó komponens működését. Továbbá bemutatja a keretrendszer a mikroszolgáltatások támogatása érdekében történt fejlesztéseit, a Swagger leíró nyelv támogatását, a külső élek működését, a bővített, típusinformációkat is tároló séma rendszert, illetve az API kompozíciót elősegítő API Gateway komponenst és annak működését. Végül egy egyszerű bemutató alkalmazáson keresztül gyakorlati ismereteket is nyújt az API Core keretrendszer használatával kapcsolatban. Zárásképp pedig áttekinti az eddig elért eredményeket, a keretrendszer jelenlegi hiányosságait és a további fejlesztés lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.