Az Apache Solr kereső platform integrálása a Siebel CRM rendszerrel hatékony webszolgáltatások fejlesztésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs János
Elektronikai Technológia Tanszék

Diplomamunkám elkészítése során az evoCRM Kft-vel közösen kitűzött témával foglalkoztam, amely kapcsán a Siebel CRM rendszert és az Apache Solr kereső platformot ismertem meg. Mindkét rendszer esetében mélyrehatóan tanulmányoztam azok strukturális felépítését, belső folyamataik működését és az általuk biztosított külső alkalmazás interfészeket. A megszerzett ismeretek alapján fő feladatom egy olyan Solr alapú keresőszolgáltatás létrehozása volt a Siebel CRM számára, amely mind teljesítményében, mind funkcionalitásában túlszárnyalja a standard rendszerben található megoldást.

Diplomamunkám első részében bemutatom a CRM rendszereket általában, majd a Siebel CRM sajátosságaira térek ki, kezdve annak architektúrális felépítésével és a komponensek közti kommunikáció folyamatával. Később ismertetem a rendszer objektum szintű struktúráját és a fejlesztés folyamatát. Majd bemutatom a keresőszolgáltatásokkal szemben támasztott igényeket és azok felépítésének és működésének elvét. Itt ismertetem az általam használt Solr kereső szervert, és mind teljesítmény, mind funkcionalitás terén összehasonlítom más kereső szolgáltatásokkal. Végül a megszerzett ismeretek alapján bemutatom a két rendszer összekapcsolásához készített integrációs tervet. Diplomamunkámban kitérek a feladat elvégzéséhez vezető lépésekre is, valamint bemutatom azok megvalósításának tervét, a szükséges folyamatokat és azok komponenseit.

A dolgozat második felében ismertetem az első részben kitűzött célok megvalósításának lépéseit. A tervtől való eltérések esetében ismertetem a változás okát és az új megoldás végrehajtásának menetét. Az implementáció folyamatát három témakörre bontva mutatom be. Első témakör a Solr szerver oldali konfigurálása. Ez után a Siebel CRMben elvégzett alkalmazás szintű fejlesztéseket részletezem. Végül ismertetem a Siebel webes felületén elvégzett front-end változtatásokat.

A dolgozat zárásaként bemutatom a munkám során a fejlesztések ellenőrzésére használt tesztelő eszközöket, illetve ismertetem a Siebel hibajavító funkcióit és néhány olyan külső szoftvert is, amely a webszolgáltatások tesztelésére használható.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.