Az Arrowhead keretrendszer AAA funkciói

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A dolgok internete (Internet of Things, IoT) az elmúlt években az egyik leggyorsabban fejlő és elterjedő technológiai ágazat, melynek célja, hogy különböző eszközök közötti kommunikációt valósítson meg az interneten keresztül. A gyors fejlődést jól szemlélteti, hogy manapság milliárdos nagyságrendre teszik az IoT eszközök számát. Ezek az eszközök azonban mind internet kapcsolattal rendelkeznek, amely pedig biztonsági és megbízhatósági kérdéseket is felvet.

Biztonsági szempontból az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki tud hozzáférni egy adott eszközhöz, és ha hozzáférhet, akkor milyen műveleteket tud elvégezni rajta. Az AAA (Authentication, Authorization, Accounting) rendszerek célja, hogy csak megadott felhasználók tudjanak csatlakozni egy rendszerhez (Authentication), a csatlakozott felhasználók csak a számukra engedélyezett műveleteket tudják elvégezni (Authorization), és az elvégzett műveletek visszakereshetőek legyenek (Accounting).

Az Arrowhead keretrendszer egy szolgáltatás-orientált architektúrán alapuló IoT platform. Használatával lehetővé válik a különféle szolgáltatás-nyújtó végpontok (pl. szenzorok, adatfeldolgozók, vagy beavatkozók, stb.) és szolgáltatás-igénylő végpontok (pl. adat-megjelenítők, beavatkozók, stb.) közötti kapcsolat dinamikus, lazán csatolt kialakítása. Mindemellett a keretrendszer központi szolgáltatásokat is nyújt, többek között a szolgáltatás-regisztrációt, -felderítést, biztonsági funkciókat, protokoll fordítást, QoS-biztosítást, vagy a helyi felhők közötti átjáró funkciókat.

Mivel az Arrowhead keretrendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, így a jelenlegi AAA megvalósításában is találhatóak hiányosságok. A szakdolgozat célja, hogy az Arrowhead ezen hiányosságaira rámutasson, és az ezek javítására tervezett rendszert bemutassa, illetve a helyes működést tesztek segítségével igazolja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.