Az „Easy Recipe” UI5 alkalmazás integrálása a backend rendszerbe

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatom témája egy Open Data Protocol (OData) szolgáltatás megalkotása volt, amely a későbbiekben elkészülő, HTML5 alapú Easy Recipe alkalmazás számára nyújtja a backend rendszerben lévő adatok elérését.

Ennek a megvalósításához első lépésben az SAP Product Lifecyle Manager (PLM) termékének receptkészítési felületét kellett tanulmányoznom a felhasználói oldal szemszögéből. Így tapasztalhattam a meglévő rendszer gyengeségeit, illetve kellőképpen meg tudtam ismerni a rendszer mögötti üzleti folyamatot. A jelenlegi felület megértése azért is volt fontos, hogy az új felület tervezése során ne maradjanak ki korábban elérhető funkcionalitások.

A következő feladat a rendszer technikai architektúrájának a vizsgálata volt. Ezt az elemzést a legalsó szinten lévő Web Dynpro technológiától kezdtem, majd a ráépülő komplettebb technológiákat mutattam be. Ezután már elég információm volt a rendszert felépítő adatstruktúrákról és az üzleti objektumok elérési módjairól ahhoz, hogy átültethessem a megjelenítési folyamatot egy OData szolgáltatásra.

Az utolsó lépés az új adatmodell megalkotását, az adatszolgáltató metódusok implementálását, tesztelését és értékelését foglalta magában. A megelőző lépések elengedhetetlenek voltak ahhoz a követelményhez, hogy az új szolgáltatás ne jelentsen nagymértékű veszteséget a jelenlegi környezettől, illetve őrizze meg minél nagyobb részét a mostani technikai alapoknak a többszöri implementálás elkerülésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.