Az Eclipse kiterjesztési lehetőségeinek bemutatása tesztelést támogató plugin készítésével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Charaf Hassan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakdolgozatomban összefoglaltam egy Eclipse plugin készítésének más alkalmazásokkal szembeni előnyeit, a bővítési lehetőségeket és a megvalósítást.

Az Eclipse és legfőbb komponenseinek bemutatása fontos volt a későbbi lépések megértéséhez, ezért megmutattam, hogyan épül fel architektúrája, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és milyen támogatást nyújtanak a bővítmények készítéséhez. Kitértem a grafikus felületet létrehozó SWT grafikus komponensgyűjteményre és annak kiegészítésére, a JFace csomagra, melyeket számos helyen fel is használtam a plugin készítése során.

A leggyakrabban használt bővítési pontok jellemzése után specifikáltam egy gyakorlatban is használható plugint, mely megvalósításának bemutatása során látható volt a bővítés célja és mikéntje. Ez a plugin egy tesztelést támogató alkalmazás, mely mobil kapcsolóközpontok (MSC) szoftvereinek tesztelését végző tesztesetek létrehozását segíti egy grafikus felületen keresztül. Az Eclipse által a rendelkezésünkre bocsátott interface-ek és alapértelmezett megvalósítások bővítésével a korábban specifikált igényeket kielégítő szoftvert készítettem, ami ipari alkalmazásra is került a Nokia Siemens Networks-nél.

A munka során alkalmaztam több olyan technológiát, amelyeket az Informatikai technológiák szakirány tárgyait hallgatva elméletben már megismerhettem, de csak most adódott alkalom gyakorlati használatukra is. Ilyen volt pl. a tervezési minták használata (Singleton, Builder, Command), melyeket források megjelölésével a dolgozatban is megemlítettem. A log4j, a JDOM és a Sonar alkalmazása segítette az igényes szoftver és kód készítését.

Az elkészült plugin éles környezetben való alkalmazása mutatja annak létjogosultságát, a szakdolgozat pedig a létrehozás folyamatának dokumentálásának fogható fel, mely más, hasonló technológiákon alapuló alkalmazások készítését segíti a későbbiekben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.