Az Internet forgalmának elemzése és modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Molnár Sándor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A feladatom az internet forgalmához köthető modellek megismerése, és egy konkrét forgalomhoz kapcsolódó elemzések elvégzése, illetve többféle börszt és korrelációs mértékek kiszámítása, melyekhez egy korábban már lemért forgalmat használok fel. Ennek elvégzéséhez először is szükségem volt a forgalommérés és generálás elméleti hátterének elsajátítására, és az ezekhez kapcsolódó folyamatok bővebb megismerésére, melyekhez alapul vettem a tanulmányaim során megszerzett távközlési-, matematikai- és statisztikai ismereteimet. A metrikák kiszámításához egy konkrét forgalmi mérést vettem alapul, melynek kielemzése után végül egy általam megfelelőnek tartott részletét használtam fel a végső eredmények meghatározásához. A felhasznált mérés tartalmazta, hogy mely időpillanatokban mennyi csomag érkezett, ebből nekem elsősorban az időpillanatokra volt szükségem. A számolásokhoz elsősorban a Matlab beépített függvényeit, illetve saját magam által C++ nyelven írt programkódokat használtam fel, de az adatok kezeléséhez segítségül vettem a Microsoft Excelt és a Notepad++-t is. Az alábbi három metrika kiszámítását végeztem el: SCV (relatív szórásnégyzet), IDI (intervallumra vonatkozó diszperziós index) és IDC (számlálóra vonatkozó diszperziós index). A feladat elkészítése során a mért forgalomra igazoltam néhány, a felhasznált metrikákhoz kapcsolódó definíciót is. Az IDI és az IDC eredményeit különböző grafikonokon ábrázoltam, ezeket elemeztem, illetve a kapott értékeket több szempont alapján meg is vizsgáltam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.