Az LTE bevezetésének menedzsmentje

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Dolgozatomban az LTE bevezetésének menedzsmentjével foglalkozom. Az elmúlt évek tendenciája alapján megindokolom a motivációját egy új telekommunikációs technológiának. Az LTE (Long Term Evolution) korszerűségének kérdése a használatban lévő technológiák piaci népszerűségének fényében aktuális kérdés, mely jelenleg Magyarországon a telekommunikációs szolgáltatók terveit alapvetően meghatározza. Napjainkban is folyik a szolgáltatók meglévő hálózatainak korszerűsítése annak érdekében, hogy amint elérkezik a megfelelő pillanat, az ún. negyedik generációs hálózat készen álljon a bevezetésre, használatra.

Dolgozatom első harmadában rövid bevezetést adok a telekommunikációs hálózatok történetéről, fejlődéséről. Bemutatom, milyen mérföldkövek, igények, tendenciák vezettek az adatforgalom sebességének növekedésére, a mobilitás igényének megszületésére; s így az LTE képességeinek szükségességére. Bemutatom a 4G technikai részleteit, s ezzel megindokolom, miért időszerű az LTE bevezetésének kérdésével foglalkozni; miért látom értelmét az új technológia körbejárásának, alaposabb ismertetésének.

A technológia bevezető után diplomám témájának menedzsment részével foglalkozom. Sorra veszem a stratégiai-, projekt- és operatív menedzsment technikákat, eszközöket, aspektusokat, melyek segítséget nyújthatnak egy bevezetendő termék, vagy szolgáltatás teljes folyamatának hatékonyabbá tételére. Ezen belül minden egyes terület esetén meghatározom, hogy mi a specifikus menedzsment terület feladata, s hogy az milyen elemekből áll. Megvizsgálom az stratégiamenedzsment legfőbb pilléreit (idő, költség, minőség) tipikus módszereit. Végigveszem egy projekt ütemeit, szakaszait; bemutatva, mi az egyes szakaszok feladata. Bemutatom, hogy mi az operatív menedzsment feladata, s miben különbözik a másik két menedzsment témakörtől. Röviden ismertetek két stakeholder elemzési módszert, a SWOT és a PEST(EL) elemzés alapjait.

A harmadik szakaszban a telekommunikációs technológia lehetséges jövőképeit vázolom fel az előbbiekben ismertetett stakeholder elemzések után. Megvizsgálom a jelenlegi, Magyarországi és nemzetközi helyzetet. Sorra veszem, hogy milyen előrehaladottsági szinten állnak az egyes magyar szolgáltatók, s mikorra tervezik az LTE bevezetését. A hazai és nemzetközi helyzet áttekintése után sorra veszem a szakmai szempontból felmerülő kérdéseket - mint például handover, femtocellák, szolgáltatás minőség - valamint megkísérlek azokra lehetséges válaszokat, alternatívákat adni a szakmai vélemények és saját ismereteim alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.