Az Újpesti Erőmű működéséhez kapcsolódó egyes légköri környezetszennyezési kérdések vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Péter
Villamos Energetika Tanszék

Diplomadolgozatom témája az Újpesti Erőmű működéséhez kapcsolódó egyes légköri környezetszennyezési kérdések vizsgálata.

Először egy áttekintést adok a magyarországi kibocsátásokról, a kibocsátó szektorok részesedéséről, valamint a szennyező anyagok forrásairól, keletkezési módjukról. Már itt kitérek arra, hogy a felhasznált tüzelőanyag, primer energiahordozó milyen hatással van a kibocsátásra.

Az erőmű történeti áttekintésében bemutatom a jelenleg is működő gépegységeket, az üzemelés során szolgáltatott villamos és hő energiák mennyiségét, valamint a felhasznált tüzelőanyag alakulását az elmúlt évekre visszamenően.

Külön fejezetben dolgozom fel a légköri kibocsátást. A következő kibocsátott égéstermékeket mutatom be országos áttekintésben, és az erőmű kibocsátásai között: kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szilárd anyag, metán, nehézfémek.

Majd megvizsgálom a kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Bemutatom a legújabb EU előírásokat és jövőbeni irányelveket, valamint az erőmű ennek való megfelelését.

Az erőmű térségében kialakuló káros anyag koncentráció meghatározására szimulációs számításokat végzek, a program alapja a Gauss füstfáklya modell.

Munkám során kitérek a keletkező szennyező anyagok káros hatásaira is, a korróziós károkra, valamint szmog keletkezésére, amely már Budapest mellett a vidéki nagyvárosokban is probléma.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.