Az adatfolyamgráfokhoz rendelhető spektrális tulajdonságok felhasználása a rendszerszintű szintézisben

OData támogatás
Konzulens:
Rácz György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A komplex digitális rendszerek általában többprocesszoros felépítésűek. A megoldandó feladatok növekvő mennyisége és komplexitása gyakran okoz olyan problémákat a tervezés során, amelyek megoldásai nem egyértelműek és determinisztikusak. Ezek közé tartoznak például a sok esetben előforduló követelményütközések vagy a kifejezetten egymásnak ellentmondó követelmények (költség, sebesség, energiaigény, kommunikációhatékonyság, pipeline-működés, párhuzamosíthatóság stb.). A követelmények teljesítése vagy az ellentmondások részleges feloldása céljából tervezők a rendszerarchitektúrák kialakításakor sokszor nem nélkülözhetik az intuitív tervezési lépéseket. Ennek során általában ún. heterogén multiprocesszoros architektúrák (HMA) kialakítása válik célszerűvé. Az ilyen felépítésű rendszerek komponensprocesszorai nemcsak általános célú CPU-k vagy CPU-magok, hanem célfeladatokat hatékonyan ellátó célprocesszorok (pl. DSP-k, GPU-k, FPGA-k), valamint különböző egyedi hardverelemek lehetnek. A komponensprocesszorok hierarchiáját és az egymás közötti adatátviteli rendszert természetesen alapvetően befolyásolják a követelmények és azok prioritásai.

Egy HMS-rendszer fejlesztése során a tervezőnek lehetősége van magas szintű logikaiszintézis- (HLS) eszközök alkalmazására, például a részfeladatokra történő felbontás (dekompozíció) algoritmusainak a felhasználására. Mindezek nagyban befolyásolják a megvalósítandó rendszer költségét és teljesítményét. A HLS- és a dekompozíciós algoritmusok alkalmazása révén a tervező könnyebben hozhat megalapozott döntést a megoldási alternatívák közötti választásra és az optimumhoz közelítő megoldás kiválasztására.

Jelen szakdolgozat célja az Irányítástechnika és Informatika Tanszék Digitális Célrendszerek Kutatócsoportja által kifejlesztett DECHLS rendszertervezési módszertant követve annak bemutatása, hogy az adatfolyamgráf spektrális tulajdonságait miként lehet felhasználni a tervezési folyamatban az előzetes dekompozíció, a hurokkezelés és az ütemezés lépéseiben. Ezeknek a tervezési lépéseknek a rendszerbe való integrálásához szükséges szoftvereszközök implementálása, tesztelése és egy ipari irányítástechnikai benchmarkfeladat megoldása is a szakdolgozat célkitűzései közé tartozik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.