Az alkalmazások ütemezésének vizsgálata a felhő számítástechnika környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Do Van Tien
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az utóbbi években egy új technológia, a felhő számítástechnika egyre népszerűbbé vált a cégek és vállalatok informatikai infrastruktúráiban. Diplomamunkám első feladata a felhő számítástechnika jellemzőinek kutatása, szolgáltatásainak és műszaki jellemzőinek összefoglalása. Manapság nyílt forráskódú felhő alapú rendszerek is elérhetőek a világhálón, így a rendelkezésre álló lehetőségek közül választok egy megoldást az alternatívák áttekintése végeztével, majd bemutatom a választott rendszer tulajdonságait és lehetőségeit. Az irodalomkutatást követő lépésként kísérleti környezetet tervezek, melyet kiépítek a Híradástechnikai Tanszék ICT Rendszerek Elemzése, Tervezése és Fejlesztése Laboratóriumában levő infrastruktúra segítségével. A rendszer felállítása után tesztelem annak működőképességét, továbbá az elérhető szolgáltatásokat vizsgálom a végfelhasználó szempontjából. A felhő számítástechnikai infrastruktúra kialakítása és tesztelése befejeztével felhasználási lehetőségeket kell vizsgálnom. Kísérleti tervet készítek, majd különféle alkalmazások ütemezését illetően vizsgálatokat hajtok végre. A kísérletekhez kiváló lehetőséget biztosít egy a laborban kiépített feladat ütemező keretrendszer, melyben különböző funkciókat ellátó fizikai számítógépek futnak. A vezérlő számítógép feladatokat (job) fogad, és ütemezi azokat. A mester (master) gépek feloszthatnak egy adott feladatot több részfeladatra (task), melyeket kliensek párhuzamosan hajtanak végre. Egy job tulajdonképpen egy alkalmazás lefutása. A kísérleteket megelőző tennivalóm, hogy a feladat ütemező rendszerbe virtuális gépeket építsek a felhő infrastruktúra segítségével. Ennek elvégzése után a felhőben futó, de ugyanakkor a job ütemező rendszer tagjaként működő virtuális gépek már képesek master csomópont által feldarabolt jobok (részfeladatok) futtatására. A virtualizált környezetben méréseket hajtok végre, vizsgálnom kell az alkalmazások többszöri lefutásának időparamétereit (válaszidő, végrehajtási idő, stb.). Kísérleteket hajtok végre job indítások növelésével és tanulmányozom, hogy hogyan változnak a mérendő időjellemzők (adott eloszlások mellett). Olyan alkalmazást tesztelek, ami adott méretű bemenetre kiszámítja komplex számok Fourier transzformáltját. A tesztelések elvégzése után összesítem és összefoglalom a felhő számítástechnikai infrastruktúrában mért eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.