Az árszabályozás gyakorlata a villamosenergia-szektorban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban a villamosenergia-szektor piacnyitásának egyik következménye, hogy a fogyasztók saját maguk dönthetik el, hogy kitől vásárolnak villamos energiát. Másik következménye a piacnyitás előrehaladásának, hogy a közüzemi szolgáltatás helyébe az egyetemes szolgáltatás lépett. Míg a szabad versenypiac kereteiben vásárolt energia árában minimális szerepe van a hatóságnak, addig az egyetemes szolgáltatás keretében szolgáltatott villamos energia ára hatóság által kerül meghatározásra. Mivel a villamos energiát a termelőtől a fogyasztóhoz el kell juttatni, az átviteli hálózat használatáért úgynevezett rendszerhasználati díjakat kell a fogyasztóknak fizetni. Ezeket a díjakat a hálózat „használatáért” minden fogyasztó fizeti, nem csak a lakossági fogyasztók, és szintén a hatóság által kerülnek meghatározásra.

Szakdolgozatomban ismertetem az egyetemes szolgáltatás keretében vásárolt energia ármeghatározásának módját. Kitérek a rendszerhasználati díjak, vagyis az átviteli-rendszerirányítási díjnak, rendszerszintű szolgáltatások díjának, valamint az elosztási díjnak összetételére, és ismertetem meghatározásuk 2012 előtt alkalmazott hazai gyakorlatát.

Ezt követően a rendszerhasználati díjak 2012-2015 között érvényes árainak változását vizsgálom, valamint a hálózati társaságokhoz érkező bevételek változását és összetételét. Külön vizsgálom és elemzem az elosztási díjból származó bevételek alakulását.

Végül a lakossági fogyasztók végfelhasználói árának csökkentését érintő változásokat ismertetem

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.