Az átállási folyamat optimalizálása és szabványosítása autóelektronikai gyártókörnyezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gordon Péter Róbert
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatomban ismertetett munkám során a legfőbb célom volt a megismert autóelektronikai gyáregység SMT soraihoz köthető átállási folyamatok tanulmányozása és fejlesztése. Ennek megvalósítása céljából megismertem a Toyota Termelési Rendszerből kialakult Lean vállalatirányítási gyakorlatot, külön figyelmet fordítva az átállások fejlesztésével kapcsolatos SMED eszközre. Az irodalomkutatás során elsajátított módszereket a munkám során felhasználtam a gyáregység összes SMT sorának átállási folyamatok optimalizálására. Az előirányzott cél standard átállási utasítás készítése a gyártósorokra és azok átállási idejének csökkentése volt.

A gyártósor, illetve az egyes folyamatok funkciójának, működésének megismerésével kezdtem a munkát. Felmértem és megértettem az egyes gépek által elvégzett műveleteket, azok jelenőségét a termék előállításának folyamatában. Miután kellően átláttam az egyes folyamatokat, elvégeztem az átállások részletes megfigyelését. Saját átállási idő mérésekből kiindulva azok csökkentésének gazdasági előnyeit kalkuláltam, amely megadta a kellő indokot az átállások fejlesztéséhez.

Megpróbáltam olyan módosítási javaslatokat megfogalmazni, a mérnökséggel és a műszakban dolgozókkal egyetértésben, melyek javulást jelentettek az átállásoknál. Teljes SMED fejlesztést végeztem az SMT gyártósorokra, és végül standard átállási utasítást határoztam meg a sorok egészére és az egyes gépekre vonatkozóan. A standard utasítás bevezetését oktatások tartásával segítettem a gyárban.

A munkám eredményeképpen sikerült csökkenő tendenciát megfigyelni egyes sorokon az átállási időknél. A javaslataim és a SMED mint Lean eszköz a jövőbeli fejlesztések iránya lehet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.