Az átviteli hálózaton alkalmazott sodronyok műszaki jellemzőinek áttekintése, a jövőbeli fejlesztési irányok bemutatása

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

A magyar átviteli hálózat fejlesztése országos szintű stratégiai cél, az átviteli hálózaton történő veszteség csökkentés költségvetési szinten is jelentős megtakarítást jelenthet. Az európai villamos energia piaci integráció műszaki feltételeinek biztosítása szempontjából is kiemelt jelentőségű az átviteli hálózat sodronyainak korszerűségének fenntartása.

Jelen dolgozatban áttekintem a MAVIR ZRt. átviteli hálózatára jellemző műszaki megoldásokat, alkalmazott, bevett technológiai megoldásokat. A magyar szabványrendszer által támasztott követelményeket is áttekintem. Mérnöki számításokat végzek a jelenleg alkalmazásban lévő sodronyok műszaki követelményeiknek való megfelelőségével kapcsolatban.

Megvizsgálom a technológiai fejlődés által a jövőben esetlegesen elérhetővé váló új műszaki megoldások hálózatba illesztésének lehetőségeit, az új technológiai lehetőségek pozitív illetve esetleges negatív tulajdonságait. Új, jelenleg Magyarországon még nem alkalmazott technológiai fejlesztéseket ismertetek mind az áramvezető sodronyokra mind az OPGW-kre vonatkoztatva. Majd megvizsgálom egy sodrony kiválasztásának lehetséges módszerét, a figyelembe veendő műszaki és gazdasági szempontok, paraméterek egymásra épülését, feltárom a köztük lévő összefüggéseket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.