Az egyetemes szolgáltatás tarifáinak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

Villamos energiára az élet minden területén szükség van. Ezért fontos szerepe van a villamosenergia-árnak. A villamosenergia-ár két fő részből tevődik össze: a rendszerhasználati díjból, és az energia árból. A fogyasztók döntik el, hogy honnan szeretnék beszerezni a villamos energiát. Lehetőségük van a szabad piacon, vagy ha jogosultak rá, akkor az egyetemes szolgáltatás keretein belül megvásárolni a szükséges mennyiséget. Az egyetemes szolgáltatás hatóság által meghatározott árakon köteles értékesíteni, ezzel ellentétben a szabad piac csak kis mértékben szabályozott. A fogyasztó bárhol is szerzi be a szükséges villamos energiát, a hálózaton jut el hozzá. A hálózat használatára minden gazdasági résztvevő jogosult, azonban ezért rendszerhasználati díjat köteles fizetni.

A dolgozatban ismertetem a rendszerhasználati díjak összetételét, díjelemeit. A rendszerhasználati díjakat a hatóság szabályozza és határozza meg. Bemutatom a szabályozás menetét, valamint a kisfeszültségre csatlakozó, profilos fogyasztók díjelemeinek alakulását.

Ezen kívül bemutatom az egyetemes szolgáltatás keretein belül vásárolt villamos energia árának meghatározási módját. Kitérek az egyes árszabásokra és ismertetem az igénybevételhez szükséges feltételeket. Bemutatom az „A1” tarifa alakulását a 2012-2014-es időszakban.

A dolgozat további részében egy általam megvalósított modellt ismertetek, mellyel közelíteni lehet a villamos energia piaci beszerzési átlagárát. A modell egy egyszerűsített beszerzési stratégiát valósít meg. Egy általam választott szolgáltató vizsgálatán keresztül mutatom be a modell működését. Továbbá kitérek a kötelező átvételi rendszer hatására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.