Az elektrokémiai migráció numerikus modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Illés Balázs György
Elektronikai Technológia Tanszék

Az utóbbi évek során az elektronikai eszközök gyártásában megjelenő új anyagok és technológiai beállítások használatából eredően (pl. ólommentes forrasztás) újfajta megbízhatósági kérdésekkel kell szembenézni. Az egyik ilyen jelenség az elektrokémiai migráció, ami veszélyes meghibásodásokat okozhat az áramkörökben, akár zárlatokhoz is vezethet. A hibajelenség egységes matematikai leírása még nem született meg tekintve a nagyszámú befolyásoló tényezőt és a sokféle megjelenési módot.

Munkám célja egy olyan dimenzió nélküli, numerikus módszereken alapuló modell létrehozása volt, ami alapján az elektrokémiai migráció néhány fő folyamata nyomon követhető, mint az elektromos tér, a potenciál és a koncentráció változása, valamint a kiválás. Ehhez alaposan tanulmányoztam az elektrokémiai migrációt elméletét és a véges differenciák módszerét. A modellben nagyfokú továbbfejlesztési lehetőségek vannak. A reakciók leírásának pontosításával és a gyakorlati adatok figyelembe vételével a szimuláció a valósággal összehangolható. A legvégső cél az lehet, hogy a modell ne csak utánozza, hanem előre jelezze az elektrokémiai migráció jelenségét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.