Az inercia követelmény hazai értelmezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A diplomamunkám során megvizsgálom, hogy a magyar villamosenergia-rendszer közeljövőben történő változásai, milyen hatásokat eredményeznek a rendszer frekvenciastabilitásában. Ha a rendszerben lecsökken a forgó tömeggel rendelkező gépegységek száma, az gyorsabb frekvenciaváltozást és nagyobb frekvencialengéseket eredményezhet. Munkám során a magyar és az európai előírásokat figyelembe véve, különböző termelői egységek modellezésének segítségével vizsgálom a magyarországi villamosenergia-rendszert frekvenciastabilitás szempontjából.

A dolgozat első fejezetében - az irodalomkutatás alapján - részletesen kitérek a rendszerstabilitás, elektromechanikai lengések és tranziens stabilitás elméleti hátterére, az inercia csökkenés következményeire. Ezt követően az ENTSO-E és MAVIR ZRt. előírásai alapján bemutatom a frekvencia értékének előírásait, illetve a frekvencia szabályozás lehetséges módjait. Majd az inercia hatásáról, illetve annak elméleti hátteréről írok, kitérve a szintetikus inerciára alkalmazására. A „Termelőegységek leképzése és modellezése” fejezetben bemutatom a különböző termelőegységek elméleti működését és ezeknek PSS@E programban történő modellezéséről írok. Az ezt követő fejezetben a vizsgált magyar, szlovák és cseh villamosenergia-rendszer jellemzőit mutatom be. A frekvenciastabilitás vizsgálatához számítógépes szimulációs számításokat végzek a PSS@E programmal. 500 MW os és 1200 MW-os termelői kiesés hatásait vizsgálom szintetikus inercia alkalmazása nélkül, illetve szintetikus inercia alkalmazásával. A részletes eredmények a „Szimulációs számítások” című fejezetben találhatóak meg. A dolgozatom végén javaslatot teszek a rendszerirányító számára, hogy milyen eszközök, illetve termékek bevezetése szükséges a magyar villamosenergia-rendszer számára a jövőbeli stabil működés érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.