BLDC hajtás alkalmazásai

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Stumpf Péter Pál
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

BSc szakdolgozatom összesen 7 fejezetre van osztva. Az Első Fejezet egy rövid betekintés nyújt a dolgozat témájába, azaz a kefe nélküli egyenráramú motorokkal (BLDC) megvalósított hajtásrendszerekbe és azok jelentőségébe a mindennapi világunkban. A fejezetben röviden bemutatása kerül a dolgozat két fő célja, egy váltóáramú hálózatról táplált BLDC motoros hajtás szimulációs vizsgálata és egy gokartban használandó BLDC motor inverter NYÁK megtervezése.

A Második Fejezet a dolgozat témájának megértéséhez szükséges elméleti hátteret tartalmazza a teljesítmény tényező javítással kapcsolatban. Továbbá, a dióda hídas teljesítménytényező javító konverterekben gyakran alkalmazott DC-DC konverter topológiák kerülnek ismertetésre, megemlítve azok előnyeit és hátrányait.

A Harmadik Fejezet egy újfajta, diódahíd nélküli teljesítménytényező javító konverter topológiát mutat be. A konverter változtatható kimenő egyenfeszültsége közvetlenül kapcsolódik a BLDC motort meghajtó háromfázisú inverterre. Bemutatásra kerül a konverter paraméterinek meghatározása egy 250W-os alacsonyabb minőségű követelményű, például háztartási eszközben vagy kiegészítő ipari berendezésben alkalmazott, BLDC hajtás esetére.

A Negyedik Fejezet rövid összefoglalót nyújt az állandó mágneses kefe nélküli egyenáramú motorok működéséről és az elektronikus kommutáció megvalósításáról.

Az Ötödik Fejezetben bemutatásra kerül a BLDC motoros hajtás szimulációs modellje a megtervezett konverterrel. A szimulációt Matlab/Simulink környezetben készítettem el. A motor sebességének zárt hurkú szabályozását állandósult állapotbeli és dinamikus szimulációkon keresztül mutatom be. A felépített modell összehasonlításra kerül egy teljesítménytényező javító konvertert nem tartalmazó hálózatról táplált BLDC motorhajtással.

A Hatodik Fejezet egy háromfázisú inverter nyomtatott áramköri tervét mutatja be. A megtervezett nyomtatott áramkör egy hybrid gokart hajtásrendszerébe lesz beépítve, amit a BME Gokart Team hallgatói csapat épít egy mérnökversenyre.

A Hetedik Fejezet tartalmazza a dolgozatból levont következtetéseket, illetve az eredmények értékelését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.