Balancing Network Code előírásainak modellezése a kapacitásaukciókra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

„Minden modell rossz, de némelyikük hasznos”

George Box

Az Európai Bizottság által 2009-ben elfogadott harmadik energiacsomag (2009/714) előírta az összekapcsolt piacok létrehozását, illetve konkrét intézményi keretet teremtett az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozására és fejlesztésére a villamos energia és a gáz határokon átnyúló kereskedelmére vonatkozóan. A piacösszekapcsolás fokozza a versenyképességet, növeli az ellátásbiztonságot, valamint elősegíti a fogyasztók érdekeinek hatékonyabb érvényesülését is. Az elmúlt évtizedekben a másnapi energiapiacok fokozatos összekapcsolódása meghatározó folyamat volt a közép-kelet-európai régióban. A folyamat nem áll meg a másnapi piacok összekapcsolódásával: az Európai Bizottság 2017/2195 számú rendelete előírja a tartalékpiacok összekapcsolását és kifejti az ehhez szükséges együttműködés formáit.

A fentiekből látható, hogy a diplomamunkám célja, a határkeresztező kapacitások kooptimalizált kiosztásának modellezése releváns az egész európai villamosenergia-rendszer szempontjából. A Diplomatervezés 1 tárgy keretein belül áttekintettem a jogszabályokat, hiszen úgy érdemes modellezni a jövőbeni kooptimalizált kapacitáskiosztást, hogy az a jogszabályi kereteknek megfelelően működjön. Az elképzelt működést mintapéldák segítségével szemléltetem, hogy a meglehetősen száraz jogi szabályok értelmezhetőbbé váljanak.

A munkám második részében egy konkrét modell implementálását és tesztelését végeztem el. A kapacitás-számítás (ATC, flow-based) és -kiosztás módjainak (explicit, implicit) kombinációi négy kooptimalizált kapacitáskiosztási modellt képezhetnek le. Az általam megvalósított modell ATC alapú implicit kapacitáskiosztást visz véghez. A modell működését mintapéldákon szemléltetem, majd az eredmények ismeretében levonom a következtetéseket és javaslatot teszek a modell módosítására vonatkozóan.

A diplomatervezés során kitűzött céljaimat megvalósítottam, viszont az eredmények vizsgálata során felmerült szempontok felvetik további előrelépések lehetőségét, például a rendszerirányítók tartalékigényének korlátba ültetését, valamint a kapacitásszámítás flow-based alapú megoldását.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.