Beacon alapú beltéri navigáció megvalósítása Android platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Martinek Péter
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban a beacon eszközökkel és az ezeket használó informatikai megoldásokkal foglalkoztam, különös figyelmet szentelve a navigációs rendszereknek. Kutatómunkám során megismertem a beacon-öket, ezek sajátosságait és az általuk használt Bluetooth Smart technológiát. Munkám során feltérképeztem a beacon eszközök által nyújtott navigációs lehetőségeket valamint a technológiából eredő előnyöket és a lehetséges megoldások korlátait egyaránt.

A dolgozatban bemutattam a beltéri navigáció terén fennálló problémákat és igényeket, valamint azt, hogy miért és hogyan lehet a beacon technológiát felhasználni a megoldást jelentő rendszer alapjaként.

A munka során elkészítettem egy helymeghatározást megvalósító rendszer prototípusát. A rendszer részeként létrehoztam egy natív Android környezetű mobil alkalmazást és egy SAP HANA Cloud szolgáltatásként elérhető Servletet. Az elkészült megoldást részletesen bemutattam, kitérve a tervezés és a fejlesztés lépéseire. A fejlesztés során több alternatív megoldási módszert is kipróbáltam és a szerzett tapasztalatokat dokumentáltam.

Munkám végén teszteltem és értékeltem az elkészült rendszert. A teszt folyamatát és az eredményeket dokumentáltam.

A tesztek során a rendszer sikeresnek bizonyult a beltéri pozicionálást illetően, bár a helyes működés még szigorú feltételekhez kötött.

Zárásként kitértem arra, hogy a munkát milyen irányban érdemes tovább folytatni és a meglévő alkalmazás hogyan fejleszthető tovább.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.