Beágyazott XCP szerver implementálása pótkocsi fékrendszeréhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tóth Csaba
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A haszongépjárművek nehézpótkocsi üzletágában a járművek biztonságkritikus fékrend-szerének kialakításakor, illetve a későbbi karbantartások során különböző diagnosztikai protokollokat használnak. A szakdolgozatom témája ezen szabványok megismeréséhez és vizsgálatához kapcsolódik.

A dolgozatot a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vállalatnál készítettem egyik évfo-lyamtársammal együttműködve (Amairi Olivér). Olivérnek a kommunikációs kliens szoftvert kell elkészítenie a pótkocsi fedélzeti diagnosztika egységébe, az én feladatom pedig egy meglévő implementáció felhasználásával megvalósítani egy XCP szervert a pótkocsi fékvezérlő rendszerében.

A dolgozat első részében ismertetem a tehergépjármű-ipar általános jellemzőit, elsősor-ban a vállalatnál fejlesztett pótkocsi elektronikus légfékrendszer (EBS) tulajdonságait, hardver- és szoftverstruktúráját. Ezután az UDS protokollt mutatom be kitérve a felépí-tésére, szolgáltatásaira, valamint a jelenlegi szerepére a pótkocsi-diagnosztikában.

A munkám további részében az XCP protokoll képességeit elemzem, amelyek szüksége-sek lehetnek a feladathoz. A következő lépés az XCP szerver átültetése a pótkocsi EBS szoftverébe, ahol figyelembe kell venni, hogy a kliens lehet PC vagy beágyazott ECU is. A szabványos A2L interfész kialakítása után megvizsgálom annak a lehetőségeit, hogy miként lehet a változók memóriacímeit rögzíteni. Továbbá néhány szervizszolgáltatást implementálok az XCP protokollt felhasználva.

A munka végén az elkészült szerver működést teszteltük a Vector cég CANape szoftve-rével és a Knorr-Bremse fedélzeti diagnosztikai egységével egy járműves teszt kereté-ben. Az eredmények azt mutatták, hogy az XCP protokoll használatával jól kiegészíthe-tő az UDS rendszer, főleg fejlesztéstámogatási célokra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.