Beágyazott fedélzeti diagnosztikai rendszer készítése ARM platformon

OData támogatás
Konzulens:
Szabó Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A gépjárművekben található fedélzeti diagnosztikai rendszerek a működés közben bekövetkező hibákat automatikusan képesek tárolni, és egy interfész segítségével lekérdezhetővé tenni. Elsődlegesen az emisszióellenőrző rendszereket felügyeli. A diagnosztikai rendszerek úgy fejlődtek az évek során, hogy miközben az elérhető információ mennyisége rendkívüli mértékben megnőtt, a szabványosítások eredményeképp használatuk jelentősen leegyszerűsödött az univerzális diagnosztikai eszközöknek köszönhetően.

A szakdolgozat témája is ezt az uniformizálást igyekszik kihasználni. A féléves kitűzött cél egy egyszerűbb mikrokontrolleres fedélzeti diagnosztikai eszköz létrehozása volt, amely jó alapot nyújthat a további fejlesztésekhez.

A szakdolgozat első részében bővebben kifejtem a választott témát, összefoglalom az elvégzendő feladatokat és megosztok pár gondolatot általánosságban a beágyazott rendszerekről.

A második rész az irodalomkutatásról szól. A fedélzeti diagnosztikai rendszerekről gyűjtött teljeskörű ismeretanyag bemutatása, elemzése, valamint a saját gondolatok alkotják. Egyfajta áttekintést ad, mindezt koncentrált formában.

A szakdolgozat harmadik részében a tervezés lépéseit vettem sorra, bemutattam a hardverkörnyezetet, leírást adtam az alkatrészek kiválasztásáról és a rendszer blokkvázlatáról.

Ezután a megvalósítással foglalkoztam, a hardverillesztés kérdésein túl az üzembe helyezés során szerzett tapasztalatokat, majd a szoftver fejlesztésének menetét és a szoftver felépítését tárgyalom.

Az ötödik részben értékelem az elkészült egységet, mind a kivitelezés, mind továbbfejlesztés szempontjából, és összefoglalom a benne rejlő lehetőségeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.