Beágyazott rendszerek CMSIS-DAP interface alapú tesztelése

OData támogatás
Konzulens:
Scherer Balázs Attila
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A technológiai fejlődés elkerülhetetlen velejárója az egyre bonyolultabb beágyazott rendszerek. Az eszközeink egyre összetettebb feladatokat látnak el és egyre nagyobb értékeket, adott esetben az életünket bízzuk ezen eszközökre Ez a fejlődés egyre komo-lyabb kihívás elé állítja a beágyazott rendszerek fejlesztésével foglalkozó mérnököket. Nem csak gyors, vagy okos eszközöket kell fejleszteni, hanem biztonságosat is. Éppen ez a biztonság-kritikus mivolt, valamint az egyre növekvő komlexitás motiválja az ipar szereplőit arra, hogy hatékony, megbízható és rugalmas teszt környezetet biztosítson a fejlesztők számára.

Az összetett, gyakran erősen valós idejű alkalmazások esetén problémát jelent a beágya-zott rendszerrel történő diagnosztikai és kalibrációs célú kommunikáció megvalósítás. A probléma oka, hogy egy teszt során sok esetben nem engedhető meg az a megnöveke-dett válaszidő, melyet a diagnosztikai adatok küldése és a kalibrációs adatok fogadása felemészt. Ez a holtidő gyökeresen megváltoztathatja a tesztelt rendszer működését és ily módon a rendszer valós körülmények közötti tesztelését is.

Ebben a dokumentumban megismerheti az olvasó az ARM magú mikrokontrollereket és azok debug architektúráját. Összefoglalót kaphat a grafikus programnyelv, a LabVIEW alapjairól Valamint megismerheti a HIL tesztet és a modern kalibrációs és mérési proto-kollt, az XCP-t. A dolgozat bemutatja a diagnosztikai célú kommunikáció azon formá-ját, ami egy ARM magú mikrokontroller debug interfészét használja az adatok kinyeré-sére és beírására. Ez az eljárás a beágyazott rendszer tudta és közreműködése nélkül tör-ténik, így nem befolyásolja a rendszer működését, ami remek lehetőségeket nyit meg a rendszer tesztelése terén. A dolgozat részletesen bemutatja a CMSIS-DAP alapú, DLL függvény könyvtárat alkalmazó elérés megvalósítását egy grafikus programnyelven, a LabVIEW-n alapulva. Végül az így elkészült interfészt egy XCP alapú környezetbe in-tegrálva egy HIL alapú tesztkörnyezet felépítésének irányába vezeti el az olvasót.

Az itt átadott ismeretek nem csupán a szűk témában hordoz értékes információkat. Szá-mos más területen is hasznos lehet például a grafikus programnyelv ismerete, vagy az iparban jelentős szerepet betöltő ARM alapú eszközök ismerete.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.