Beágyazott webalapú fejlesztő környezet PLC alkalmazáshoz

OData támogatás
Konzulens:
Rácz György
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Szakdolgozatom célja, egy olyan soft-PLC eszköz készítése, amely főként a korszerű webes

technológiákra támaszkodik és szintén web alapú fejlesztő környezetét magán hordozza.

Mindemellett törekednem kellett arra, hogy munkám során szem előtt tartsam az eszköz

fejleszthetőségét, illetve a megfelelő szabványokkal való kompatibilitást.

A megvalósítás során JavaScript (illetve TypeScript) alapon dolgoztam. Az elkészült

webes felület Angular technológiára épít.

Szakdolgozatomban röviden áttekintem a programozható logikai vezérlők történelmi hát-

terét, kialakulásuknak okait és működésüknek alapvető gondolatait. Ezek után a rendszer-

technikai felépítésüket és felhasználási területeiket tárgyalom. Az első fejezetet a dolgoza-

tom alapjául szolgáló IEC-61131-3 szabvány rövid ismertetésével zárom.

A második fejezetben az környezettel szemben támasztott elvárásokat és a megvalósítás

lehetőségeit tárgyalom, majd bemutatom a megvalósított rendszer rendszertervét.

A dolgozat fő részét a harmadik fejezet képezi, amelyben kifejtem a rendszer felépítését

és működését. A fejezet bemutatja továbbá az alkalmazott leírófájlok formátumát, az adat-

struktúrák kialakítását, az implementált algoritmusokat és a grafikai felület kialakítását.

A környezetet egy egyszerű programmal tesztelem és az eredményeket és a tapasztala-

tokat a negyedik fejezetben rögzítem.

Az ötödik és egyben utolsó fejezet az elkészült rendszer továbbfejlesztési lehetőségeit

mutatja be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.