Beléptető rendszerhez integrált adatgyűjtő egység tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Erdős Csanád Gergely
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozatomban egy beléptető rendszerhez integrált adatgyűjtő egységet terveztem és valósítottam meg.

Először röviden összefoglaltam a biztonságtechnika fejlődésének történetét. Ezután ismertettem a beléptető rendszerek részeit, és az azonosítás lehetséges módjait.

Bemutattam a szükséges funkciókat, és vázoltam a berendezés kapcsolatát a riasztó központtal és a tűzjelző központtal.

Ezután megismertem a különböző típusú szenzorokat, majd azok jeleinek mérésére és szimulálására több lehetséges megoldást vázoltam, felsorolva azok előnyeit és hátrányait.

Bemutattam a kapcsolási rajz egyes részegységeit és azok működését. A választott megoldások esetében a megvalósíthatóságot számításokkal igazoltam.

Ismertettem a nyomtatott huzalozású lemez tervezése során figyelembe vett szempontokat.

Ezután a mikrokontrollerre írt program struktúráját mutattam be. Vázoltam az egyes folyamatokat és a működés pontos menetét.

Az elkészült adatgyűjtő egység minden blokkját teszteltem. Ezt először az érzékelők szimulálásával, majd valós szenzorokkal végeztem.

Végül vázoltam az adatgyűjtő egység lehetséges továbbfejlesztési módjait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.