Biológiai mintaelőkészítő eszköz vezérlőrendszerének tervezése és megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor
Elektronikai Technológia Tanszék

Az Elektronikai Technológia Tanszék részt vett a SPE_SAFE nevű kutatás-fejlesztési projektben, melynek célja egy biológiai mintákból történő DNS, RNS valamint fehérjeizolációra alkalmas újszerű rendszer kifejlesztése volt.

A rendszer részét képezi egy kézi működtetésű, mikrofluidikán alapuló mintarögzítő egység, ami lehetővé teszi a terepen való mintaelőkészítést, majd a minta biztonságos laboratóriumba szállítását. A mintarögzítés során ellenőrizni kell a mérési protokoll betartását, majd a minta biztonságának érdekében a szállítás időtartamát és körülményeit is.

Erre a célra egy, a mitavevő készülékbe integrált, mikrokontrolleren alapuló áramkör került kifejlesztésre; ezen áramkör, és a hozzá kapcsolódó szoftver- komponensek fejlesztése képzi diplomatervezési feladatom témáját.

Dolgozatomban előbb ismertetem a készülék kidolgozott rendszertervét, majd az azt követő fejezetekben sorra veszem a funkciókat megvalósító hardverelemek tervezésének szempontjait és lépéseit. Ezután ismertetem a mikrokontrolleren futó szoftver működését meghatározó fontosabb algoritmusokat, majd a készülék tesztelésére szolgáló számítógépes kezelői felület felépítését és működését. Végül dolgozatomat az elkészült áramkörön végzett mérések eredményeinek ismertetésével, majd munkám eredményeinek összefoglalásával és továbbfejlesztési lehetőségeinek felvetésével zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.