Biológiailag lebomló áramköri hordozók kisérleti előállítása

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

Napjainkban a fenntartható fejlődés elvei szerint az elektromos és elektronikus készülékeket gyártó vállalatoknak is olyan termékeket kell kifejleszteniük, amelyek gyártásával elkerülik a természeti erőforrások kimerülését, illetve hulladékaik a környezet állapotában nem hoznak létre visszafordíthatatlan változásokat. Szakdolgozatomban ezért a biológiailag lebomló áramköri hordozók előállításának témakörét tanulmányoztam. Bemutatom a lehetséges legfontosabb alapanyagokat, a szigetelő alaplemezek előállítását, vezető (réz) réteg leválasztásának kísérleteit és az elkészített mintadarabokon elvégzett különböző vizsgálatok eredményeit. Részletesen kifejtem, hogy különböző rétegfelviteli eljárásokkal, különböző alapanyagú biodegradálható áramköri hordozókra hogyan sikerült a vezető réz réteget leválasztani. Az összes vizsgálatomat FR4 kompozit alapanyagú áramköri hordozóval összehasonlításban végeztem el, így egy a mai gyakorlat felváltási lehetőségének mérlegelésére alkalmas képet kaphatunk a biológiailag lebomló áramköri hordozók jelenlegi helyzetéről és jövőbeli szerepéről az elektronikai iparban. Az elkészített kísérleti hordozókat más (elsősorban a forrasztási lehetőségeket vizsgáló) munkákban sikerrel alkalmazták minta-áramkörök előállítására. A munkám során igyekeztem minél frissebb forrásokat használni, mert a témám egy dinamikusan fejlődő, jövőnket komolyan meghatározó technológiai változás lehetőségét foglalja magába. A kísérleteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszék illetve a Polimertechnika Tanszék laboratóriumaiban végeztem el.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.