Biológiailag lebomló áramköri hordozók mechanikai vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

A XX. század második felétől gyors ütemű fejlődésnek indultak a különböző elektronikai eszközök, berendezések. Napjainkban, a hétköznapi életben az emberiséget egyre több új elektronikai készülék veszi körül, melyek darabszáma évről évre növekszik. Ez a növekedés sajnos egyre nagyobb problémát okoz többek közt a hulladékgazdálkodásban is. A termékek nagy része nehezen újrahasznosítható az inhomogén összetételük miatt. Az iparban egyre szigorúbb szabályokat és korlátozásokat vezetnek be a késztermékben található szennyező anyagok tartalmára vonatkozóan. Ennek köszönhetően a gyártók kénytelenek az újrahasznosítást és a környezetvédelmet is számításba venni az új termékek tervezésénél és gyártásánál. A másik nagy probléma a nyersanyagok egyre jobban kimerülő forrásai.

Szakdolgozatom témáját azért választottam, hogy a biológiailag lebontható áramköri hordózók előállítását tanulmányozzam és rajtuk különböző vizsgálatokat hajtsak végre a fejlődés érdekében. Dolgozatomban először a hulladék összetételét vizsgáltam és ismertetem a legfontosabb alapfogalmakat, anyagokat a témához kapcsolódóan. Ezt követően ismertetem a biológiailag lebontható műanyagokat, legfőképp az általam is felhasznált két alapanyagot a cellulóz acetátot és a politejsavat. Ezek után a manapság újrahasznosítható és biológiailag lebontható anyagokból készült termékekről készítettem irodalomkutatást.

Következő lépésben a rendelkezésre álló alapanyagból készítettem hordozókat. Végül az elkészült hordozóinkat vetettem alá különböző mechanikai vizsgálatoknak. A különböző vizsgálatok eredményeit a lehetőségeimhez képest összehasonlítottam a manapság leggyakrabban használt nyomtatott huzalozású lemezek FR4-es alapanyagával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.