Biológiailag lebontható áramköri hordozók forrasztott kötéseinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Hajdu István
Elektronikai Technológia Tanszék

A diplomaterv a biológiailag lebontható áramköri hordozók forrasztott kötéseinek vizsgálatával foglalkozik. A célja, hogy az iparban eddig nem elterjedt környezetbarát áramköri hordozók tulajdonságait tanulmányozza, az erre vonatkozó ismeretek bővítése érdekében.

A témához kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása alapján a dolgozat összefoglalja a szilárdságtan matematikai és mechanikai alapjait, külön kitérve a nyírási szilárdság vizsgálatának alapelveire. Bemutatja a lineáris és nemlineáris modellezés sajátosságait, valamint az ezekhez kapcsolódó különböző anyagmodelleket.

A diplomaterv a végeselem modellezés bemutatására és használhatóságára is kitér, külön vizsgálva a gyakorlati alkalmazását és előnyeit. Ezeket az ismereteket felhasználva egy saját szimulációs modell is készült.

A gyakorlati munka biológiailag lebontható nyomtatott huzalozású hordozókra felépített teszt-hálózat tervezésével és készítésével kezdődött. A felhasznált lebomló anyagok vizsgálata után a laminálás, a pasztafelvitel és az alkatrészek beültetése, valamint ezek minősítése következett.

Ezután a dolgozat a felületre szerelt alkatrészek forrasztott kötésein a nyírási szilárdság tanulmányozását részletezi, külön bemutatva a minősítések alapján készített statisztikákat.

A diplomamunka utolsó része a nyírási szilárdság, a felület tisztaság, pasztafedettség és a forrasztás minősége közötti összefüggések keresésével, valamint további következtetések levonásával zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.