Biztonságos bluetooth alapú kommunikáció android platformon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat célja egy biztonságos Bluetooth Chat alkalmazás létrehozása volt Android platformon. Az alkalmazás Bluetooth alapú titkosított kommunikációt valósít meg a felhasználók között. A program tervezése során tehát az egyszerű kezelhetőség és a biztonság volt a két legfontosabb szempont. A program tárolja a felhasználó belépési adatait és beszélgetéseit. Ha a telefon nyelve magyar, akkor a program minden szöveget magyarul ír ki, ha bármilyen más nyelvű, akkor az alapértelmezett angol nyelvet használja a program.

A dolgozat tartalmazza az Android platform bemutatását fejlesztői szemszögből. Bemutatja az Android architektúra felépítését, az alkalmazások futásának életciklusait. Leírja a leggyakrabban használt Android alapelemeket, felhasználói felületelemeket. Mivel a program Bluetooth-on keresztüli kommunikációt valósít meg, ezért a dolgozat részletesen taglalja az Android platform Bluetooth kommunikációt megvalósító osztályait, az osztályok segítségével megvalósítható kapcsolat implementálásának lépéseit.

A program titkosítja az üzeneteket, emiatt a dolgozat tartalmaz egy áttekintő fejezetet a titkosításról. Ez a fejezet a kriptográfiai alapokat, rejtjelezési technikákat és a programban használt AES titkosítást mutatja be részletesen. Külön fejezet írja le az Android platform által támogatott titkosító osztályokat illetve az ezen osztályok felhasználásával implementált titkosító modult.

A dolgozat bemutatja a program működését mind felhasználói, mind programozói szemszögből. A dolgozatban ábrák szemléltetik a program működését, illetve UML diagramok segítik a program működésének átláthatóságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.