Biztonságos szenzorhálózat fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Manapság egyre nagyobb érdeklődés és népszerűség övezi az „okos” dolgokat, mint az okos telefon, okos óra, intelligens otthon vagy akár intelligens város. Ennek a nagy nép-szerűségnek köszönhetően és a viszonylag alacsony ára miatt, egyre több ember zsebé-ben és háztartásában találhatóak meg ezek az okos eszközök. A rohamos mértékű növe-kedése ezeknek az eszközöknek indokolttá teszi a biztonsági intézkedések megfontolá-sát és alkalmazását, hogy zavartalanul és megbízhatóan használhassuk eszközeinket me-lyek bizalmas, szenzitív információkkal is dolgozhatnak. Az intelligens otthoni hálózatok is rengeteg figyelmet kaptak a közelmúltban, amit a rengeteg féle felhasználási módjuk-nak köszönhetnek, ám itt is fontos a biztonság kérdése, hiszen az esetleges támadások meggátolhatják a hálózat rendeltetésszerű működését.

A dolgozat témája egy intelligens otthoni szenzorhálózat biztonsági kockázatainak fel-mérése, a lehetséges támadások elemzése, ezek közül a releváns támadásokra megoldási javaslattal szolgálni, valamint az elemzés során alkotott biztonsági protokollt implemen-tálni egy létező hálózaton. A feladat kihívásai közé tartozik a szenzorhálózatok számára rendelkezésre álló, meglehetősen limitált erőforráskészlet, mind energiaellátás szempont-jából mind pedig hardveres értelemben. Az elemzés során vizsgálni fogom a támadó motivációit, a támadás bonyolultságát, a kivitelezéséhez szükséges erőforrások mértékét, valamint a hálózat felhasználási területéből fakadó adottságait és hátrányait. A hálózat sérülékenységének csökkentése során figyelembe kell venni az energiahatékonyságot, a hálózat felhasználási módját, a hálózaton átmenő adatok jellegét, bizalmasságát, vala-mint a hálózat fizikai elhelyezkedését is.

Az elemzés során ISO OSI rétegekbe sorolom a támadásokat, majd a hálózat jellegzetes-ségei alapján releváns támadásokra egy átfogó biztonsági protokollt tervezek, hogy a támadások súlyosságának mértékét elfogadható szint alá csökkentsem az előfordulási valószínűségük és a hálózatra gyakorolt hatásuk mérséklésével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.