Block alapú, nyílt játékterű sandbox játék fejlesztése Unity környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozat készítés során a szakdolgozatom témájául szolgáló játék megvalósítását tűztem ki célul. Ennek érdekében számos új és érdekes programozási módszert sajátítottam el és használtam fel munkám során.

A dokumentációban végighaladok a kezdeti tervezési szakasz, és a korai nehézségek és megoldási terveiket listáján. Meghatározom a feladat azon elemeit, melyek megvalósítására végig törekedni fogok, valamint ismertetem a kész program elkészüléséig vezető utat.

A dokumentáció számos az általam felhasznált legfontosabb programozási technikákról tartalmaz leírást és magyarázatot, így például a Unity által biztosított egyedi megoldásokról és lehetőségekről is, melyek közül számosat felhasználtam a program készítésekor.

A dokumentum részletes módon mutatja be az adott problémakörök megoldására szolgáló eszközök és osztályok feladatköreit, működésüket és az adott problémák megoldásának menetét. A dolgozat írása közben az adott témakörök legkisebb elemétől indulva, az őket megvalósító megoldások ismertetésével haladtam fokozatosan a témakör nagyobb részei felé, míg végül minden az adott témába tartozó osztály, eszköz és megoldás ismertetésre nem került.

A dokumentáció készítése során az egyes problémák megoldásának általános menetét próbáltam ismertetni, ezzel lehetővé téve, hogy későbbi bővítés esetén a jelenlegi dokumentáció felhasználható legyen a program működésének értelmezése és bővítése céljából.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.