Bluetooth IO-Link Master realizációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tevesz Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakdolgozatom célkitűzése, egy olyan eszköz fejlesztése, amely az IO-Link eszközök kényelmes beállítását, szervizelését teszi lehetővé Bluetooth interfészen ke-resztül. A szakdolgozatom célja egy előzőleg elkészült prototípus hardverkialakításának optimalizálása, a konkrét nyomtatott áramköri lap megtervezése, a beágyazott szoftver illetve az okos készüléken futó Android alkalmazás véglegesítése valamint a mechanikai megjelenés terveinek elkészítése.

Az irodalmi áttekintés során bemutatom az IO-Link kommunikációs protokollt, az egyes adattípusokat és a fizikai megvalósítást. Ezt követően aBluetooth protokoll jellemzőit, és továbbfejlesztéseit tekintem át. A hardvertervezéshez alkalmazott mikro-kontrollerek legfontosabb tulajdonságaira is kitérek, mind fizikai mind architekturális tekintetben, majd az RN42-es Bluetooth modult ismertetem. Ezt követően az általam tervezett kapcsolási rajzot először blokkvázlat formájában mutatom be, majd a teljes kapcsolási rajzot az egyes részegységek nyomán elemzem.

Továbbá feladatom volt még a nyomtatott áramköri lap megtervezése. Bemuta-tom a PCB tervezés lépéseit, elemeit, majd a kész nyomtatott áramkört is megadom.

A dolgozat végén az elkészült beágyazott szoftver működését röviden ismerte-tem. Kitérek a beültetett panel beüzemelésének kezdeti lépéseire is, majd bemutatom a szoftver kontrollerre illesztését is.

A mellékletben az alkalmazott Bluetooth kommunikációs protokollt részletezem, illetve a kapcsolási rajz egészét megadom.

A dolgozatot az elért eredményeket összefoglalásával, kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.