Bond gráf alapú modellezés Matlab környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A bond gráf egy olyan formális ábrázolási eszköz, amely összetett (villamos, mechanikai, hidraulikus komponenseket is tartalmazó) mechatronikai rendszerek egységes leírására ad lehetőséget. Az elkészített modellek uniformizáltan kezelik a különböző fizikai területeket, melyekből a dinamikát meghatározó differenciálegyenletek egyszerűen felírhatóak, illetve segítségünkre lehetnek a rendszer analízise, tesztelése és algoritmusok kidolgozása során.

A dolgozat egy Matlab környezetben megvalósított szoftvereszköz fejlesztését ismerteti, mely képes komplex rendszerek bond gráfokon alapuló modellezésére és szimulációjára. Az eszköz grafikus felületet biztosít a modellek felhasználóbarát létrehozására, szerkesztésére, és a paraméterek beállítására. A modellek tárolása szabványos XML-fájlokban történik, a létrehozott gráfok alrendszerekként is újrafelhasználhatók. Az eszköz képes a rendszer dinamikáját leíró differenciálegyenlet-rendszer automatikus meghatározására, valamint annak szimulációjára is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.