Bosch Body Computer rádiófrekvenciás antenna típusok vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Csorvási Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Jelen dokumentum témája az autók központi zárjának rádiófrekvenciás modulja, ezen belül pedig az autóban elhelyezett vevőegység antennája. A téma időszerűségét a vevői partner által szigorított követelmények szolgálják. A cél az aktuális antennánál egy hatékonyabb megoldást találni, amely kiválasztásának fontos szempontjait ezen szakdolgozat négy fejezetre bontva tárgyalja.

Az első fejezetben röviden bemutatásra kerül a Bosch cégcsoport története, felépítése, illetve tevékenységi körei globálisan és hazánkban, azon belül is fókuszálva a budapesti fejlesztési központra, ahol ezen tanulmány megszületett.

A második fejezet célja röviden bemutatni ezen dokumentum létrejöttének szükségességét a szigorodó autóipari követelmények okán.

A harmadik részben tárgyalásra kerülnek a vizsgálni kívánt antennák típusai, a rádiófrekvenciás áramkör megtervezésének és megépítésének fázisai. Röviden bemutatom a szükséges elméleti számításokat, amelyek a probléma megoldása során a mérések kiértékelését segítik elő, illetve az eredmények ellenőrzését szolgálják.

A negyedik fejezet mérési feladatok tényleges elvégzésével foglalkozik. Bemutatásra kerülnek a mérési elrendezések és a felhasznált eszközök jelen kontextusban releváns paraméterei.

Az ötödik fejezetben az előző részben elvégzett mérések eredményeinek szöveges kiértékelése történik. A dokumentum lezárásaként jövőbe mutatóan tárgyalom, hogy az általam kiválasztott antennát milyen további teszteknek szükséges alávetni, mielőtt sorozatgyártásba kerülne.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.