C programok felműszerezése teszt fedettségméréshez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Majzik István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A biztonságkritikus rendszerek fejleszéséhez elfogadott szabványok megkövetelik a fejlesztett kódok tesztelését, a tesztelt kód fedettségmérését. Dolgozatomban összefoglalom a lényegesebb kód fedettségmérési metrikákat, módszereket. Ezek közül kiemelem a fedettségmérést a kód felműszerezése által, beágyazott rendszerek esetén. Ismertetem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoportja által fejlesztett CATES (Coverage Analysis Tool for Embedded Systems) programot, amely erre a problémára próbál egy megoldást nyújtani.

Röviden összefoglalom a parser generátorok történetét és működését. Áttekintem az ANTLR (ANother Tool for Language Recognition) parser generátor felépítését, működését, használatát a CATES programban.

Összefoglalom a félév során végzett munkám, ami alatt frissítettem a CATES-ben használt ANTLR verziót, ehhez hozzáigazítottam a nyelvtant és a felműszerezési algoritmust. Ismertetem továbbá a módszert, amivel az eszközt átalakítottam, hogy alkalmas legyen több fájlból álló kódok felműszerezésére, fedettségmérésére.

Munkám eredményét kipróbáltam két platformon: személyi számítógépen és az Atmel ATMega8 mikrokontrolleren, illetve teszteltem a Prolan Zrt. által fejlesztett ProSigma vasúti jelzőberendezés forráskódjain.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.