CAN kommunikációra épülő tesztkörnyezet fejlesztése célhardveren

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Egy projekt során elkerülhetetlen a megírt kódok tesztelése. Ez a V modell szerint több lépésben történik. A modell első szintjén az egységek belső logikája kerül tesztelésre (Unit Test). A legtöbb ilyen tesztet PC-n is el lehet végezni, azonban vannak olyanok, amiket csak a célhardveren.

Az én feladatom volt, hogy létrehozzak egy olyan tesztkörnyezetet, ami támogatja a célhardveren történő egységtesztelést. A projekt során célkitűzés volt, hogy a környezet az egyes feladatait egymás után automatikusan végezze és a tesztelőnek csak a teszteseteket kelljen megírnia. A feladatai a tesztesetek kódjának lefordítása, letöltése a PC-ről a célhardverre, majd a lefutásuk után az eredmények megszerezése és megjelenítése.

Jelen dokumentum ennek megvalósítását tartalmazza, ahol a célhardver egy MC9S12XE kontroller. Az elején ismertetem a teljes környezet felépítését, hogy milyen részekből áll és azok milyen feladatokat látnak el. A következő fejezetben a feladat elvégzése során használt eszközöket mutatom be, köztük a célhardvert is. A továbbiakban a környezet egyes elemeinek feladatait és megvalósítását részletezem és zárásképpen pedig a projekt jövőjéről írok pár gondolatot.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.