CAN kommunikációs interfész illesztése AutoSAR szerint működő driverhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csorba Kristóf
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Munkám célja a Knorr-Bremse GmbH meglévő szoftverkomponenseinek összekapcsolása volt AUTOSAR driverrel. Ennek keretén belül tanulmányoztam az AUTOSAR modulok működését, és elemeztem a koncepcionális különbségeket az AUTOSAR struktúra és a céges szoftver között. Ezek alapján létrehoztam az elkészítendő illesztőréteg szoftvertervét, amelyet UML szekvencia diagramok felhasználásával demonstráltam.

Az illesztőréteget a céges szabályoknak és az autóipari szabványoknak megfelelően implementáltam C nyelven, figyelembe véve a beágyazott rendszerek felé támasztott követelményeket. Az implementálással kapcsolatban bemutattam a felmerülő valós problémaköröket, és elemeztem a rájuk adható megoldási lehetőségeket. Ezen felül kitértem a megvalósítás korlátaira, melyek a szoftverek kötöttségeiből adódnak.

Végül egy szimulációs környezet segítségével, valós adatok felhasználásával ellenőriztem a réteg helyes működését. Ezentúl tettem egy kísérletet egy másik cég által készített AUTOSAR driverrel történő összekapcsolásra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.