CEP platformok kiértékelése és modellvezérelt konfigurációjuk egységes támogatása

OData támogatás
Konzulens:
Gönczy László
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Az informatikai rendszerek fejlődésével azok komplexitása is jelentősen megnőtt. Egyre elterjedtebbé vált az esemény-vezérelt architektúra, melynek alapgondolata, hogy az egyes rendszerkomponensek állapotváltozásai, illetve az ezek által kiváltott események észlelése és azok feldolgozása mozgatja a rendszert. Éppen ezért, az ilyen események megfigyelése, monitorozása rengeteg hasznos információval szolgálhat mind a rendszer állapotáról, mind pedig annak általános működéséről.

Jogosan merül fel tehát az igény az ilyen rendszerekben keletkezett események intelligens feldolgozására, valamint az események jellemző mintáinak azonosítására, hiszen az így kinyert tudás alapján képesek vagyunk jövőbeli események bekövetkeztét előre megjósolni és azokra felkészülni. Az események ilyen módon történő feldolgozását azonban nehezíti többek között, hogy egy nagy infrastruktúrában nem csak egy forrásból kell az eseményeket feldolgoznunk, valamint az is, hogy az egyes komponensek eseményei (heterogenitásuk miatt) gyakran különböző formában állnak rendelkezésre. További nehezítő körülmény lehet még, hogy az egyes komponensek eseményei korrelálhatnak egymással így bizonyos előrejelzésekhez akár több komponens által szolgáltatott eseményfolyam egyidejű feldolgozása is szükséges lehet. Mégis, az ilyen komplex események feldolgozásán (Complex event processing, CEP) alapuló rendszerek a gyakorlatban igen elterjedtnek számítanak, kezdve az algoritmikus tőzsdei kereskedelemtől az elosztott infrastruktúrák monitorozásán át egészen az egészségügyi dolgozók védelméig.

CEP eszközök ma már igen nagy számban érhetőek el a piacon, azonban ezek a rendszerek egymástól eltérő módon közelítik meg a komplexesemény minták leírását és azok felismerését élő infrastruktúrákban. A dolgozat célja ilyen eszközök (Drools és Esper) felépítésének és a komplexesemény-feldolgozási sajátosságainak bemutatása valamint teljesítményük összehasonlítása. Ennek eléréséhez a dolgozat bemutat továbbá egy nyelvet (CEDL - Complex Event Description Language), mely képes komplex események leírására és abból eszköz-specifikus forráskód generálására, valamint egy teljesítménymérő eszközt (FINCoS) a CEP eszközök teljesítmény-metrikáinak mérésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.