CIB alapú épületinformatikai rendszer tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Iváncsy Tamás
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmaznak épületinformatikai rendszereket a kényelem növelése és az energiafelhasználás csökkentésének érdekében. Általánosságban elterjedt megoldás, hogy egy rendszert telepítenek, és nem mérik fel a mással való összekapcsolásból esetlegesen adódó lehetőségeket. A dolgozatomban egy olyan esetet vizsgáltam meg, ahol három rendszer is kiépítésre került, melyek folyamatosan együttműködnek és az épület bizonyos funkcionális területeit, annak az irányítását felosszák egymás között. Miután bemutattam a három rendszer e dolgozat szempontjából releváns tulajdonságait, először ismertetem a kívánt működést, majd végigmegyek a tervezési eljáráson, bemutatom hogyan lehetséges a kooperáció és elkészítem a konkrét programot és felhasználói felületet. Bár – mint említettem – több rendszer működik együtt, ez nem jelenti, hogy azok feltétlen egyenrangúak volnának, bizonyos fajta hierarchiát kell felállítanunk köztük, melynek középpontjában ezúttal a CIB alapú épületinformatikai rendszer fog állni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.