CPS monitorozó példarendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vörös András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A technológia gyors ütemű fejlődésének következtében az elmúlt években széles körben elterjedhettek az egyre olcsóbb és egyre pontosabb szenzorok, ezáltal számos új területen kezdték el őket alkalmazni. Ezáltal a szenzorokból származó adatok és információk mennyisége robbanásszerű növekedésnek indult, különösképpen a kiberfizikai rendszerekben (Cyber-Physical Systems, CPS), amelyeknek a jellegzetessége, hogy egy számítógépes rendszer fizikai folyamatokat monitoroz és a beérkező információk alapján szükség esetén beavatkozik.

A CPS rendszerekből származó nagy mennyiségű adat eljuttatása a feldolgozó egységekhez nem triviális feladat. Az elmúlt időben ezen probléma megoldására számos nyílt forráskódú megoldás is megjelent, amely a szenzoradatok szűrését, feldolgozását és továbbítását tűzte ki célul.

A szakdolgozatomban bemutatom az általam megismert, a CPS rendszerekből származó információ szűrését és továbbítását megvalósító nyílt forráskódú technológiákat (Edge technológiák), és emellett ismertetem egy olyan példarendszer kidolgozását, amely szemlélteti ezen technológiák felhasználását egy környezeti monitorozó rendszer esetén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.