CT felvételek orvosdiagnosztikai célú szegmentálására szolgáló módszerek kidolgozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Benyó Balázs István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A számítógéppel segített orvoslás az elmúlt években gyors fejlődésen ment keresztül, számos számítógépes módszert dolgoztak ki a klinikai diagnosztika, ápolás, ill. az orvosi kutatás feladatainak megoldására. Az orvosi képalkotás napjainkban az orvosi diagnosztika szerves részévé vált, ezen a területen alkalmazzák a számítógéppel támogatott orvosi módszereket talán az egyik legszélesebb körben, hiszen a modern képalkotókban digitális formában előálló adathalmaz számítógépes feldolgozása nagymértékben gyorsíthatja a diagnosztikai döntéshozatalt. Jelen diplomafeladat célja csontokról készült CT felvételek elemzésre szolgáló módszerek kidolgozása. A csontok különböző tulajdonságokkal rendelkező régióinak elkülönítése, a képi információk feldolgozásának egy klasszikus problémája. Feladatom a különböző jellemzők (pl. csontsűrűség, csontszerkezet morfológiai jellemzői stb.) alapján dolgozó hatékony módszerek kidolgozása a közelmúlt új képfeldolgozó módszereinek felhasználásával.

A szakdolgozat a következő részekből épül fel, melyben bemutatom a munkám során megoldott feladatokat. Először áttekintem a számítógépes csontszegmentáló módszereket, különös tekintettel a morfológiai szempontokat is figyelembe vevő lehetőségekre. Ezek után számítógépes módszereket dolgozok ki, melyek segítségével a különböző szempontokat figyelembe vevő csontszegmentálás, ill. az eredmények megjelenítése hatékonyan megvalósítható. Ezt követően megtervezek és megvalósítok egy csontszegmentálásra alkalmas keretrendszert, melyben a kidolgozott szegmentáló módszereket implementálom. Végül pedig valós felvételek alapján tesztelem az implementált módszereket, és összehasonlítom a kapott eredményeket. Az elvégzett munka értékelése mind orvosi, mind műszaki szempontok alapján történik, mely értékelést az utolsó fejezet tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.