CUnit teszt keretrendszer fejlesztése Aurix mikrokontrollerhez

OData támogatás
Konzulens:
Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban egyre nagyobb szerepet játszanak az elektronikus vezérlőegységek (ECU-k) a járműiparban. Ilyen vezérlő felelős az elektromos kormányszervó működéséért is. Ezeken a vezérlőegységeken beágyazott C forrásnyelvből fordított gépi kód fut. A biztonság biztosítása érdekében az elkészült szoftvereket teszteknek is alá kell vetni.

A teszteket PC-n és úgynevezett targetboardon is futtatják, mely tartalmazza a kész termékbe kerülő mikrovezérlőt és a működéséhez elengedhetetlen hardver környezetet is. Ez egy szintén fontos kritérium a megbízhatóság szempontjából, hogy a kész termékbe kerülő mikrokontroller azonos a teszteket futtató vezérlővel. A tesztek futtatásához szükséges bizonyos driverek megírása is, ezáltal lehetőség nyílik a hardver és a magasabb szintű szoftverek közötti kommunikációra.

Jelen dolgozat témája az Infineon cég által gyártott Aurix vezérlő családjába tartozó mikrokontroller bemutatása, a szoftvertesztelési folyamat ismertetése, valamint az ehhez szükséges driverek elkészítése.

A dolgozatban először bemutatom, hogy miért fontos a szoftverek tesztelése, valamint a tesztek fajtáit. Következő fejezetben ismertetem a munkám során felhasznált hardver és szoftvereszközöket. Az Olvasó betekintést nyerhet használatukba. Ezt követő fejezet a mikrokontrollerről szól. A legalapvetőbb hardvermodulokat és a processzor indulásának folyamatát mutatja be a fejezet. Negyedik fejezetben az UART(Univerzális aszinkron adó-vevő) kommunikációt tárgyalom. Az ez utáni fejezetben az elkészített drivereket, programokat, azok használatát és működését mutatom be, valamint a lefuttatott tesztek kiértékelése történik meg. A függelék részben a témához szorosan nem kapcsolódó, de a megértését elősegítő információk találhatók.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.