Cash flow elemzési alkalmazás készítése Microsoft BI eszközök használatával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

A cash flow a vállalat egyik legfontosabb és legelterjedtebb pénzügyi mutatója, azonban értékét csak a kimutatásokból kapjuk meg, a vizsgált időszak letelte után. Számos egyéb pénzügyi mutató alapja a cash flow, így a vezetés érdekelt annak megfelelő szinten tartásában.

A fő motiváció a munkám során egy olyan cash flow elemzési alkalmazás elkészítése volt Microsoft BI eszközök felhasználásával, amely segítségével a döntéshozóknak lehetőségük van a jövőbeni pénzáramlásokat, így a cash flow-t számukra kedvezően befolyásolni.

Dolgozatomban először ismertetem a téma fontosságát, irodalmi kitekintést teszek, melyben megteremtem az elméleti alapot a megoldás elkészítéséhez.

Ez után ismertetem a problémára általam készített megoldást. A megoldás során két fő szempontot vettem figyelembe: legyen az független az alkalmazott ERP-től és legyenek visszakövethetők benne az egyes tételek legalább az ERP szintjéig, de ha lehetséges, akkor a külső bizonylatokig. A feladat megoldása logikailag három lépésből áll:

- Ki kellett alakítani egy az alkalmazott vállalatirányítási rendszertől független adattárházat az elemzéshez szükséges adatok tárolására. Ezt követően fel kellett azt tölteni megfelelő mennyiségű információval az elemzéshez.

- Miután az adattárházban megvolt a kellő információ, ki kellett alakítani egy OLAP kockát az adattárházhoz, amely hatékonyan támogatja az elemzés megvalósítását.

- Ha az elemzés elkészült, a kész elemzést elérhetővé kellett tenni a döntéshozók felé, ehhez az Excel táblázaton kívül konfiguráltam a SharePoint vállalati portált, illetve annak Excel Web Access nevű szolgáltatását, hogy sima webes felületen keresztül, Excel kliensszerű felületen lehessen elérni az eredményeket.

Végül a kész alkalmazást összevetettem a feladatkiírásban célként megfogalmazott követelményekkel. Megpróbáltam feltárni a rendszer gyenge pontjait, illetve javaslatokat tettem a rendszer jövőbeni továbbfejleszthetőségi irányvonalaira.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.