Chipméretű kaloriméter vizsgálata orvosbiológiai alkalmazásban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ender Ferenc
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Az elmúlt két szemeszterben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszékén mikrofluidikai kutatásokhoz kapcsolódó kísérleteket végeztem. A rendelkezésemre álló thermopile alapú kaloriméterhez termostabil környezetet biztosító kamrát terveztem és építettem. A hőmérséklet érzékeny termopárok SiN membránon helyezkednek el. A membránra két, egyenként 1 µl térfogatú MNP re (magnetic nanoparticle) kirögzített pc-PAL enzim (L-fenilalanin ammónia liáz) valamint L fenilalanin, mint természetes szubsztrát felpipettázására szelepekkel vezérelhető pneumatikus rendszert készítettem. Az így kialakított kalorimetriás állomáson méréseket végeztem, az eredményeket kiértékeltem. Az elvégzett mérések alapján nem sikerült egyértelműen elkülöníteni az enzimreakció keltette entalpiaváltozást. Szintén a rendelkezésemre bocsátott Micronit mikrofluidikai chipbefogó állomásra illeszthető spektrofotometriás átfolyásos mérőcellákat terveztem és készítettem 3D nyomtatással. Az elkészült cellákkal karakterizáló és abszorbanciás méréseket készítettem. A mérésekhez TRIS (Trisz(hidroximetil)-aminometán) puffer oldatot, mint referenciaoldatot és fahéjsavat, mint mérőoldatot használtam. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy az átfolyásos mérőcellák nagy megbízhatósággal használhatóak bioreakciók követéses vizsgálatára Lab-on-a-chip rendszerekben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.