Contact-ID protokoll interfészáramkör megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Lazányi János Gyula
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen dolgozatom témája, a Contact ID protokoll megvalósítása, beágyazott környezetben.

Ahogyan az a feladatkiírásban is szerepel, ezt a fajta kommunikációs protokollt elsősorban a manapság használatban lévő riasztó rendszerek alkalmazzák. A Contact ID protokoll a telefonvonalon keresztül, az adatátvitelt DTMF (Dual-Tone Multi-Frquency) jelek felhasználásával valósítja meg. A protokoll implementálásához az Open USB FXS nyílt forráskódú project hardverét használtam fel. Ennek a projectnek a célja, egy olyan eszköz megteremtése volt, amely az analóg telefonokat is képessé teszi a VOIP-n (Voice Over IP) keresztül történő kommunikálásra. Választásom azért esett erre a berendezésre, hiszen eredeti rendeltetéséből adódóan egyrészt képes észlelni és kezelni a telefonvonalon keresztül érkező jeleket, másrészt képes USB porton keresztül kapcsolatot létesíteni egy számítógéppel. Szintén az eszköz mellet szólt az, hogy a hardver egyszerűen és olcsón összeállítható.

A dolgozatom további részeiben részletesen bemutatom a berendezés irányításáért felelős PIC18F2550-es mikrokontrollert, valamint a telefonvonalat vezérlő SI3210-es chipet. Ezenfelül bemutatom a jelenlegi szoftver működését, illetve azt, hogy a fejlesztés során milyen változtatásokat hajtottam ezen végre.

Végül összefoglalom az eszköz tesztelése során szerzett tapasztalataimat, valamint bemutatom az esetleges hibalehetőségek forrásait.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.