Csatornabecslési eljárások többantennás átvitelben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Péter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjaink egy kulcsfontosságú kérdése a növekvő vezeték nélküli adatátviteli sebesség iránti igény kielégítése korlátozott frekvencia-erőforrások mellett. Erre kínálnak egy megoldási irányt a többantennás (Multiple Input Multiple Output, MIMO) kommunikációs technológiák. A korszerű többantennás összeköttetések alapvető építőeleme a rádiós csatorna állapotát felmérő csatornabecslő blokk. Dolgozatom központjában egy ilyen, MIMO kapcsolatban működő modul tervezése és implementálása áll.

Szakdolgozatomban először áttekintem a korszerű többantennás kommunikációs technológiákat, kihangsúlyozva a rádiós csatorna ismeretének szerepét. Ezt követően bemutatok néhány korszerű csatornabecslési eljárást, ismeretem azok matematikai leírását és a becsült karakterisztika minőségi paramétereit is. Az ismertetett becslési eljárások feltételezik a vizsgálószimbólumok (pilot) ismeretét a vevő oldalon. A pilot struktúrákat OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) rendszereken keresztül ismertetem, kitérve az optimális szimbólumok konstruálására MIMO rendszerekben.

Az elméleti ismeretek összefoglalása után bemutatom a tervezés és tesztelés során használt Python szimulációs keretrendszert. Ezt követően ismertet az implementáció és optimalizálás lépéseit, amihez a Xilinx Vivado magas szintű szintézis (High-Level Synthesis, HLS) eszközét használtam, mely a C++ nyelven írt modult Verilog leírásként szintetizálta. A becslő helyes működését ellenőrzöm Python utófeldolgozással. Dolgozatomat áttekintéssel és a lehetséges továbbfejlesztési irányok ismertetésével zárom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.