DSC tömörítő eljárás megvalósítása FPGA áramkörön

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomaterv feladatom a VESA által kiadott DSC (Display Stream Compression) 1.1 illetve 1.2 videó tömörítő szabvány megvalósíthatóságának vizsgálata. A diplomamunka elsődleges célkitűzése a szabvány és a megvalósítási lehetőségek bemutatása (FPGA áramkörön). A megvalósíthatóság vizsgálata mellett fontos feladat a szükséges erőforrás meghatározása, illetve a lehetséges egyszerűsítések megtétele.

A DSC szabvány egy valós időben működő vizuálisan veszteségmentes videó tömörítő eljárás. A valós idejű videó tömörítések alkalmazása olyan esetekben szükséges, ahol az erőforrások korlátoltsága miatt nem áll mód eltárolni a videó egészét vagy egy részét, viszont a tömörítés alkalmazása szükséges a sávszélesség csökkentése végett. A beágyazott rendszerek esetén szinte mindig a korábbi esettel lehet találkozni.

A DSC esetén az alapvető célkitűzés, hogy egy minél szélesebb körben elterjedt szabvánnyá váljon. Legnagyobb előnye a relatíve kevés erőforrás felhasználás a többi valós idejű videó tömörítő eljárással szemben azáltal, hogy relatíve kis arányú tömörítésre, és valós idejű átvitelre tervezték. Ezen tulajdonság miatt alkalmas lehet az FPGA-n (esetemben VHDL nyelven) történő megvalósításra.

A diplomaterv első felében bemutatom, hogy mik azok a tulajdonságok, amelyeket egy videó tömörítő eljárás használ. Részletesen kitérek a DSC 1.2 szabvány működésére. A tömörített adatfolyam előállításához szükséges részfeladatokat úgy próbálom elkülöníteni és bemutatni, ahogyan azt az implementálás során szétbontottam logikailag független egységekre.

A második felében a korábban bemutatott részfeladatok lehetséges megvalósítását szemléltetem, illetve kitérek a felmerülő nehézségekre, egyszerűsíthetőségekre és tesztelhetőségekre.

Végül kitérek a (DSC) IP rendszerbe illeszthetőségére, felhasználási lehetőségeire, tovább fejleszthetőségeire.

A dolgozat egy részletes tervet ad, hogy hogyan lehet megvalósítani a DSC 1.2 tömörítő kódolóját (optimalizálva a 4k@60Hz-es felbontáshoz).

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.